FEMALE SAE 45 SWIVEL

ImageSKUABCDEF
FSX-04-061/42.501.349/163/4
FSX-06-063/82.861.3611/163/4
FSX-12-123/43.251.661-1/81-1/4